21 Nov 2015 18:07

@CindyH_JKT48 kamu juga sukses sekolah yg rajin yaaa muah