4 Mar 2016 13:42

Happy birthday @frieskaJKT48 si bongsor , semoga kuliahnya lancar , makin cakep , makin baik muah love love love sukses !!!