5 Apr 2016 15:22

@ghaidaJKT48 akhirnya jeketi ada yg lulus lagi . Bangga deh