10 Jul 2015 22:02

RT @SendyLatteJapan: Otsukare sama desu minasan!RT @j_shimizu: bukapuasa SFF yeah! @sendyJKT48 @SendyFansFamily @SendyLatteJapan http://t.c…