23 Jun 2016 12:51

Ahahahaaha siap kak https://t.co/tc9wOjmva9

Dennis Adishwara
@sendyJKT48 hahaha, sama-sama. Kami tunggu kejutan berikutnya. Pasti bagus :)