8 Aug 2016 21:36

Happy birthday @N_AurelJKT48 sukses teyussssss , sekolahnya lancar yah luvluv❤️ https://t.co/EgRwQbXn2U