23 Jul 2015 20:19

sepatu/sendal : sepatu

kaya/bahagia : bahagia

diapelin/dianggurin : apelin #pilihsendyri