19 Aug 2015 00:30

@gabyJKT48 @veJKT48 iya memang jadul biar berasa muda aja