26 Aug 2015 15:38

RT @dhikeJKT48: Yuhuuuu di goyang maaang halloween night versi dangdut http://t.co/Kh21d4jYjY